www.เราชนะ.com พบมีหลายคนไม่ได้รับเงิน 3,500 จากโครงการเราชนะ เปิดเสียงสะท้อนหลากหลาย บางคนในอดีตอู้ฟู่ แต่ตอนนี้ไม่มีเงิน แต่กลับเอาเงินในอดีตมาตัดสินปัจจุบัน

วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้เช็กสิทธิ เราชนะ สำหรับผู้ที่มีฐานข้อมูลของรัฐอยู่แล้วทีนี้คือ คนที่สมัครคนละครึ่งรวมทั้งเราท่องเที่ยวกัน แต่ว่า มีคนจำนวนไม่น้อยที่พลาดสิทธิเราชนะ ในขณะที่ในขณะนี้อยู่ในสภาพการณ์ที่ขาดเงิน เพราะว่ารัฐเอาเงินในอดีตกาล มาตัดสินสถานะในขณะนี้

ข้อควรทราบเกี่ยวกับ เราชนะ

โครงงานเราชนะ เป็นโครงงานแจกเงิน 3,500 บาท 2 เดือน ให้กับผู้ที่พบเจอวิกฤตโควิด 19 รอบ 2 โดยที่รับคนไม่จำกัดปริมาณ รวมทั้งใช้กรรมวิธีการคัดแบบ Negative List แปลว่า หากท่านมีคุณสมบัติที่ไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง ท่านจะมิได้รับเงินแก้ไขทันที โดยที่ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก เราชนะ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33
– ไม่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง หรือรับเงินบำนาญจากทางการ
– ขาดเงินเกิน 5 แสนบาททุกบัญชี
– ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาทเมื่อสิ้นปี 2562

นานาประการเสียงสะท้อนคนพลาด เราชนะ เอาอดีตกาลมาตัดสินปัจจุบัน

สิ่งหนึ่งที่กลายเป็นเสียงสะท้อนของคนที่พลาดสิทธิเราชนะมากที่สุดเป็น คนที่ถูกปัดตกเพราะ มีรายได้ควรจะประเมินเมื่อสิ้นปี 2562 เกิน 300,000 บาท คนจำนวนไม่น้อยกล่าวว่า เมื่อปี 2562 นั้น ยังคงมีงานทำกันอยู่ แม้กระนั้นพอเจอวิกฤตโควิด 19 ในปี 2563 รายได้ก็ต่ำลง บางบุคคลหนักถึงกับขนาดว่างงาน รวมทั้งต้องหางานใหม่ แม้กระนั้นผลกลายเป็นว่า ทางรัฐบาลกลับเอาเงินได้ของปี 2562 มาคิด เอาอดีตกาลมาตัดสินปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ


ในขณะนี้ไม่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 แม้กระนั้นถูกหาว่ามีประกันสังคม

อีกหนึ่งเสียงสะท้อนที่ดังไม่แพ้กันเป็น บางบุคคลที่เคยดำเนินการในระบบประกันสังคม เคยเป็นพนักงานประจำ บางบุคคลดำเนินการพาร์ตไทม์กับห้างดังไม่กี่เดือน รวมทั้งต้องเข้าระบบประกันสังคม แต่ว่าต่อมาเมื่อลาออกจากงาน ระบบไม่อัปเดต จนถึงมีผลเสียทำให้มิได้รับเงิน เราชนะ ในขณะที่ในขณะนี้ เงิน 7,000 บาทที่จะได้ สามารถต่อชีวิตไปได้อีกมากมาย
หากไม่ผ่านเกณฑ์แบบนี้ แล้วจะเอาไงดี

ทางกระทรวงการคลัง เผยว่า ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถขออุทธรณ์ได้ที่ www.เราชนะ.com รวมทั้งสามารถพิจารณาผลของการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวถึงมาแล้วเหมือนกัน ดังนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกรอบ รวมทั้งผลของการพิเคราะห์ ถือเป็นที่จบ