ตรวจทาน www.พวกเราชนะ.com ลงทะเบียนวันพรุ่ง!! ต้องเตรียม เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินแก้ไข 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงการ “พวกเราชนะ” ได้รับความพึงพอใจจากพสกนิกรติดตามข่าวข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่พสกนิกร เหตุเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินแก้ไขโควิด” แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่พสกนิกร วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะตรึกตรองจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมพสกนิกรทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ ลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ
2. ไม่เป็นผู้เอาประกันตนตามมายี่ห้อ 33 ตามกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม ทั้งที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับผลดีทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากร ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติการอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าแรงจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 ที่พ.ร.บ.ระเบียบการเงินการเงินของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบปฏิบัติข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และก็ที่ปรับแก้เพิ่มเติมในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ
5. ไม่เป็นคนรับเงินบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้ควรจะประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ขาดเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 เดือนมกราคม 2564 ผ่านเว็บ www.พวกเราชนะ.com

วิธีการเข้าไปที่เว็บ www.พวกเราชนะ.com และก็เริ่มทำลงทะเบียน “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 เดือนมกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยคราวนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ พสกนิกรสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียนพวกเราชนะ” หลังจากนั้นจะมีเนื้อหาของโครงการ เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ และก็ข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับโครงการพวกเราชนะ และก็มีช่องให้คลิก “รับรอง”
และก็เข้าสู่หน้าเนื้อหาส่วนบุคคล หน้านี้พสกนิกรจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เลขข้างหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีที่เกิด และก็เบอร์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำประมวลผล ให้รอคอยสักครู่ หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะปฏิบัติการตรวจทานคุณลักษณะ ตามข้อตกลงโครงการ

ถ้าเกิดพบปัญหาลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com ซักถามเหมาะ สศค. โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 และก็ แบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (1 วัน)