9 โมง 9 กันยายน ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้สูงอายุ 18 ปีขึ้นไป

ช่วงวันที่ 7 ก.ย. ไทยร่วมใจ กรุงเทพมหานคร ไม่มีอันตราย จัดแจงเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ดังนี้ เป็นวัคซีนเหลืออยู่จากผู้ที่ไม่มาแสดงตน ปริมาณ 100,000 โดส เริ่มลงทะเบียนวันที่ 9 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. และจะปิดรับเมื่อมีผู้จองสิทธิครบตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา โดยจะฉีดวัคซีนวันที่ 14-15 ก.ย. 2564

สำหรับผู้มีสิทธิรับวัคซีน

– ประชาชนทั่วไป แก่ 18 ปีขึ้นไป
– ชนชาติไทย
– มีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร

หนทางลงทะเบียน

– เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com เวลา 09.00-22.00 น.
– แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เวลา 09.00-22.00 น.
– ร้านค้าสบายซื้อที่ร่วมโครงการ เวลา 08.30-18.00 น.

9-1