“สันติ” คือ สถานการณ์แห่งความสันติ ความสงบสุข ไม่มีการทำศึก ไร้ความประพฤติปฏิบัติอันร้ายแรง ที่บางทีอาจมีผลเสียต่อชีวิต สินทรัพย์ รวมทั้งความมั่นคงยั่งยืน เมื่อประชาคมโลกต่างมองเห็นจุดสำคัญของสันติ ก็เลยนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการกำหนดวันสันติโลก วันนี้มีประวัติที่ไปที่มาอย่างไร ไทยเมืองออนไลน์นำสาระความรู้มาฝากกัน

วันสันติโลก คือวันใด?

วันสันติโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุว่าประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้าที่ผ่านมา เกิดการทำศึก ความรุนแรง นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการสิ้นไปนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างชาติ การใช้สันติวิธีในการจัดการกับปัญหาเรื่องต่างๆร่วมกัน ก็เลยเป็นวิถีทางที่จะสร้างสันติให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันสันติโลก มีประวัติอย่างไร?

แรกเริ่มวันสันติโลกจะตรงกับแต่ละวันวันอังคารที่ 3 ของกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันสันติในคราวนั้น ก็เพื่อทั่วโลกได้ใส่ใจรวมทั้งให้ความสำคัญกับ “สันติ” อันคือ ภาวการณ์สันติสงบสุข

จุดมุ่งหมาย 6 ข้อของวันสันติโลก

1. นับถือต่อชีวิตรวมทั้งศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่ลำเอียงแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยยิ่งไปกว่านั้นต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ด้านการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจ
4. นับถือเสรีภาพในการแสดงออก รวมทั้งสารภาพความต่างด้านวัฒนธรรม
5. ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งนับถือต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความสมานฉันท์ นับถือต่อหลักการประชาธิปไตย ให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน โดยยิ่งไปกว่านั้นสตรี

“นกพิราบ” เครื่องหมายแห่งสันติ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกประยุกต์ใช้เป็นเครื่องหมายวันสันติสากล สื่อถึงสันติรวมทั้งความสงบสุข ตามความเลื่อมใสที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบได้ดั่งความบริสุทธิ์ของพระไบเบิล อีกทั้งยังเป็นผู้แทนของพระเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันสันติโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันสันติโลก เพื่อใช้เป็นแถวทางปฏิบัติสู่การงดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 กล่าวว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญต่อความเสมอภาค รวมทั้งความคงทนของโลก.
ต่อมาในปี ค.ศ. 2001 สหประชาชาติมีมติใหม่อีกที โดยกำหนดให้วันสันติโลก ตรงกับวันที่ 21 ก.ย. ของทุกปี ถือเป็นวันสันติสากลของโลก ที่จำเป็นต้องยุติการสู้รบ ลดใช้ความรุนแรง รวมทั้งหยุดทำศึกในการทำศึกตลอดทั้งวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องสันติก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำเป็นจะต้องร่วมกันรณรงค์ รวมทั้งร่วมมือกันช่วยเหลือสันติทั่วโลก ยุติความรุนแรงไม่เพียงแค่ในการทำศึกเท่านั้น แต่ว่ายังรวมทั้งหยุดความประพฤติปฏิบัติความรุนแรงต่อเด็ก รวมทั้งสตรี เพื่อนำไปสู่การผลิตวัฒนธรรมสันติให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก