แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านค้าเราชนะ ที่ลงทะเบียนร่วมแผนการเราชนะ ที่เว็บ www.เราชนะ.com และมีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านค้าธงฟ้าฯ และร้านค้าในแผนการคนละครึ่ง ที่ปรับแต่ง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถรองรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) หลังแผนการเราชนะ เริ่มโอนวงเงินช่วยเหลือช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่สามัญชนที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เมือง งวดแรกจำนวน จำนวน 675 หรือ 700 บาท แล้วแต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

วิธีใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการเราชนะ มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้
ขั้นตอนการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย บัตรสวัสดิการที่เมือง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-เจาะจงจำนวนเงิน
-การันตีการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการสำเร็จ
ขั้นตอนการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-เจาะจงจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน