หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 ก.พ.) สำนักงานบริหารหนี้สินฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนจำหน่าย ตัวอย่างเช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.กสิกรไทย และ บมจ.ไทยการค้า
“ประเทศชาติธุรกิจ” เก็บรวบรวมขั้นตอนการจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” ทั้ง 2 วิธี ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน จำต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้น สามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อสมัครสมาชิกถึงที่กะไว้แบงค์ตัวแทนจำหน่าย ดังต่อไปนี้
• แบงค์ไทยการค้า
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทวดา
• แบงค์กสิกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ควรเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้นสามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนถึงที่กะไว้ สาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย