ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินแก้ไข มัธยม33 เช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ถ้ายังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุถึงการชำระเงินแก้ไขผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 อย่างเช่น จังหวัดกรุงเทพ, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี รวมทั้งอยุธยา เมื่อวันที่ 27-28 ก.ย. 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่นั้น รวมทั้งจะโอนตามลำดับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ด้วย

ยิ่งกว่านั้น ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจทานสิทธิรับเงินแก้ไขประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th รวมทั้งถ้าผู้เอาประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินแก้ไขแต่เมื่อตรวจทานสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ต่อจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เด่นชัด แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเบอร์โทรเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เหมือนกัน

33