ทราบยัง? “วันหยุด” กันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นั่นคือ “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ ครม. เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดกันยายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ “บรรเทาล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 กันยายน) เป็นวันแรก! ทั้งยังเป็นวันสำคัญของกรุ๊ปผู้เอาประกันตน ที่จะได้ยื่น “ทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินแก้ไข “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านี้ ทราบหรือเปล่า? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษมากขึ้นมาใหม่ด้วย (จากความเห็นชอบ ครม. เมื่อสิ้นเดือน ธันวาคม2563)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เชิญชวนชาวไทยมาเช็ควันหยุดยาวติดต่อการจำนวนหลายวันเมนส์กันยายน 2564 กันหน่อย เพราะเหตุว่าในกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา นั่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 แล้วก็ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อการจำนวนหลายวันช่วงสุดสัปดาห์ติดต่อกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดยาวติดต่อการจำนวนหลายวันกันยายน (วันมหิดล)
ช่วงกันยายนมีวันสำคัญที่ ครม. เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 1 วันเป็นวันมหิดล ก็เลยทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อการจำนวนหลายวันติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ตัวอย่างเช่น

– วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

“วันมหิดล” ธนาคารก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้มาจากประกาศของ “ธนาคารชาติ” บอกว่า มีการระบุวันหยุดทำของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตัวอย่างเช่น

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
ทั้งในตุลาคม 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามขนบธรรมเนียมของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 2564 (ทดแทนวันปิยมหาราช) แล้วก็กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 2564 เป็นวันหยุดทำของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน