เปิดเช็กสิทธิ www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มาตรา 33 มาตรา 39 อาชีพอิสระมาตรา 40 กลุ่มของผู้คนปฏิบัติงานสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ กลุ่มศิลปิน งวดแรกเงินฝากบัญชีพร้อมเพย์ เริ่ม 29 เดือนธันวาคม 2564

จากความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 21 เดือนธันวาคม 2564 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ได้มีความเห็นชอบโครงงานเยียวยาผู้เอาประกันตนในธุรกิจการค้าสถานบันเทิง แล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระสถานที่สำหรับทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลพวงจากมาตรการรัฐบาลสำหรับการล็อกดาวน์ช่วงโควิด 19 แพร่ระบาดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พร้อมเร่งสั่งย้ำให้สำนักงานประกันสังคมเข้าดูแลแล้วก็เร่งปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อทุเลาความลำบากอย่างเร่งด่วน

ssg3

โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท มีดังนี้

  • จะต้องมีสถานะเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 แล้วก็มาตรา 40
  • จะต้องมีเชื้อชาติไทย
  • จะต้องปฏิบัติงานในธุรกิจการค้าสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งคนรับสิทธิจะต้องได้รับการยืนยันว่าปฏิบัติงานในสถานบันเทิงนั้นจริงจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสหพันธรัฐเครือข่ายคนบันเทิง ที่ลงบัญชี กับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมปรับปรุงธุรกิจการค้า
  • จะต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน แค่นั้น

ssg

โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยารอบแรก ในวันที่ 29 เดือนธันวาคม 2564 นี้เป็นต้นไป พร้อมยังเปิดโอกาสให้กลุ่มของผู้คนบันเทิง ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้เอาประกันตนตามมายี่ห้อ 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้เอาประกันตนตามมายี่ห้อ 40 แล้วก็รีบชำระเงินสมทบให้ทันด้านในวันที่ 14 มกราคม 2565 แล้วก็ให้ทางสมาคมฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยืนยันด้านในวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อขอรับสิทธิเงินเยียวถัดไป

หรือถามไถ่เพิ่มเติมเหมาะเพจกลุ่มสมาคมศิลปินที่โล่งแจ้ง มาตรการดังที่กล่าวมาแล้วจะมีกลุ่มของผู้คนปฏิบัติงานบันเทิงเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 แล้วก็มาตรา 40 ได้รับผลดีจากโครงงานเยียวยาฯ เป็นจำนวนเงินทั้งปวง 600 กว่าล้านบาท

ดังนี้ ถ้าสมัครแล้วก็จดทะเบียนเป็นผู้เอาประกันตน แล้วก็กระทำตามเงื่อนไขดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว สามารถพิจารณาสถานะของสิทธิการได้รับการเยียวยา 5,000 บาท ที่ www.sso.go.th โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 29 เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป