เจ้าหญิงมาโกะ แต่งงานกับ เคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นชายหนุ่มสามัญชนแล้วในวันนี้ ไม่จัดพิธีเสกแต่งงานตามราชประเพณี สละบรรดาศักดิ์เป็นสามัญชน

เมื่อ 26 ตุลาคม 64 สำนักข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี กล่าวว่า เจ้าหญิงมาโกะ พระราชหลานในสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพิธีสมรสกับ นายเคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นชายหนุ่มสามัญชนแล้ว โดยไม่มีการจัดพิธีเสกแต่งงานตามราชประเพณี ในเวลาเช้าของวันนี้ (26 ตุลาคม) หลังจากเจ้าหญิงมาโกะได้ทรงหมั้นหมายกับนายโคมุโระตั้งแต่ปี 2560

สำนักข่าวเกียวโดในประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า เจ้าหญิงมาโกะ พระชนมพรรษา 30 ชันษาได้เสด็จพระดำเนินออกจากพระตำหนักที่ประทับในกรุงเมืองโตเกียว เมื่อเวลา 10.00 น. ตรงเวลาแคว้น โดยได้ทรงน้อมเคารพพระพ่อ พระราชโอรสฟุไม่ฮิโตะ องค์รัชทายาทแห่งประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเจ้าหญิงคิโกะแม่ หลายครา รวมทั้งทรงกอดเจ้าหญิงค้างโกะ พระขนิษฐา ก่อนที่จะเสด็จออกจากพระตำหนักเพื่อเข้าพิธีสมรส ซึ่งถือเป็นการออกจากครอบครัวไปเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่

mago1
โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นสตรีจำเป็นจะต้องสละบรรดาศักดิ์ ถ้าเกิดแต่งงานกับคู่หมั้นที่เป็นสามัญชน ในเวลาที่เจ้าหญิงมาโกะยังมีพระมุ่งหมายที่จะไม่มีการจัดพิธีเสกแต่งงานตามราชประเพณี และไม่ทรงรับเงินขวัญถุง ก็เลยทำให้เจ้าหญิงมาโกะทรงเป็นสมาชิกวงศ์สกุลประเทศญี่ปุ่นองค์แรกที่ไม่ทรงจัดพิธีเสกแต่งงานตามราชประเพณี รวมทั้งไม่ทรงรับเงินขวัญถุงด้วย.

mago2
เจ้าหญิงมาโกะรวมทั้งนายเคโอะ โคมุโระแถลงข่าวที่เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ Grand Arc ในกรุงเมืองโตเกียว ประกาศทั้งสองได้แต่งงานกันแล้วในวันนี้ (26 ตุลาคม 64)