ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่ๆ ท่องเที่ยวนี้จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 พสกนิกรโง่-ชั่ว-ชั่วช้าสารเลว-เห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เมษายน 2564 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดาวรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติปรับใช้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อการรัฐประหาร บอกว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่ๆ รวมทั้งจึงควรชั่วร้าย แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 ด้วย ข้อความมีดังนี้

รัฐประหารมีความสำคัญสำหรับเพื่อการประเทศไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารไม่ได้ทำให้เมืองไทยล้ำหน้านัก แต่ว่าทำให้ไม่บรรลัยหรือตามทั้งหมดกำเนิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีระบบประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยล้ำหน้าไปน้อยมาก ตีกันอย่างมาก ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะสมกับเมืองไทยมากมาย แต่ว่าต้องได้คนเก่งรวมทั้งคนดีแบบพ่อเปรมครับ
ถ้าสถานการณ์มันกัดเซาะมากมาย รัฐประหารมีความสำคัญ คุ้มครองปกป้องสงครามกลางเมือง กำจัดภัยของชาติรวมทั้งราชบัลลังก์ ผมมีความคิดว่าอีกไม่นานสิ่งที่ต้องการที่จะทำรัฐประหารมีแน่ๆ เป็นไปไม่ได้หลบหลีก รวมทั้งรัฐประหารท่องเที่ยวนี้ต้องกำจัดให้หมดสิ้นไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 เดือนตุลาคม 19 ที่ทำให้แนวทางการฝั่งซ้ายจัดกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดขึ้นมาเกือบจะ 30 ปี ท่องเที่ยวนี้ก็จึงควรทำ ขจัดขยะแผ่นดินให้หมดสิ้นเสียก่อน แล้วรีบมอบให้คืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยต้องดูแลด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จึงควรเป็นระบบประชาธิปไตย (Democracy) แต่อย่างใดเลย

ถ้าพสกนิกรโง่ พสกนิกรชั่ว พสกนิกรชั่วช้าสารเลว พสกนิกรเห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด วิบัติเมื่อนั้น พสกนิกรยิ่งใหญ่ไม่ได้ ต้องประโยช์จากพสกนิกรยิ่งใหญ่ ท่านพุทธขี้ข้าภิกขุกล่าวไว้ พสกนิกรควรจะมีธรรมะก่อนจึงเป็นระบบประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยต้องมาก่อน

anon1