อบจ.นนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ทุ่งนา’ รอบ 8 ธ.ค.นี้ อีก 1.5 หมื่นคน

ภายหลังจากหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี เปิดให้สามัญชนที่มีทะเบียนสำมะโนครัวอยู่ใน จังหวัดนนทบุรี เชื้อชาติไทย รวมทั้งแก่ 18 ปีขึ้นไป โดยควรจะเป็นผู้เคยฉีดยาสิโนแวค 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว สมัครสมาชิกรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์ทุ่งนา” ซึ่งทยอยฉีดให้สามัญชนไปแล้วนั้น
ปัจจุบัน วันนี้ (2 ธันวาคม) อบจ.นนทบุรี เปิดให้สามัญชนสมัครสมาชิก “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์ทุ่งนา” จำนวน 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครสมาชิก)

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • รับวัคซีนสิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม ขั้นต่ำ 1 เดือน
  • สามัญชนเชื้อชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีทะเบียนสำมะโนครัวในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าบ้านเซ็นการันตีการพำนัก)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการพำนัก

หลักฐานการสมัครสมาชิก

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือหนังสือรับรองการพำนัก (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)

ดังนี้ สามารถตรวจทานสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 7 ธ.ค. ก่อนเข้ารับการฉีดยาวันที่ 8 ธ.ค.