วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า โครงการ “พวกเราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ สำหรับกลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและก็พวกเราท่องเที่ยวด้วยกัน ที่การันตีตัวตนเสร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถสำรวจผลการคัดเลือกกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่อยากสำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “สำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อสำรวจสถานะ
• ลำดับที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• นามสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบสมบูรณ์แล้ว กดคำว่า “สำรวจสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะและก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์คราวแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 จำนวน 2,000 บาท และก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกเมื่อเชื่อวันพฤหัสจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว และก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 พ.ค. 64

สำหรับกลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่สำรวจสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ” สามารถแสดงความจำนงขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com แค่นั้น โดยสามารถแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 และก็สามารถสำรวจผลการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บดังที่กล่าวผ่านมาแล้วสิ่งเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกที ตามคุณลักษณะที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และก็กระทรวงการคลัง จะนับว่าผลการพิเคราะห์ทวนสิทธิ์เป็นอันจบ.