ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนทางเลือก ปรับกฎที่ทำให้เกิดความช้า สร้างความแน่ชัด-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางด้านการเมืองหรือผลตอบแทน

วันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย ออกประกาศ ที่ กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหมทั่วๆไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนคุ้มครองป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนวัววิด ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

ดังที่ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนคุ้มครองป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (วัคซีนวัววิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านรับวัคซีนวัววิด-19 อย่างเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีปริมาณคนป่วยมากขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

แล้วก็ข้อมูลเรื่องคุณภาพและประสิทธิผลของวัคซีนวัววิด-19 จำพวกต่างๆที่มากขึ้น ผู้ตัดสินบริหารราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย จึงลงความเห็นแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนคุ้มครองป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

1.รัฐบาลควรที่จะใช้ความพากเพียรอย่างยิ่งสุดสำหรับเพื่อการหาวัคซีนวัววิด-19 ให้มีใช้อย่างพอเพียงทั้งยังจำนวนและประสิทธิภาพ เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันกลุ่มอย่างเร็ว และควรจะให้ความสำคัญกับการเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว และทำให้คุณภาพและประสิทธิผลของวัคซีนลดลง
โดยเร่งหาวัคซีนวัววิด-19 ที่มีคุณภาพและประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อครอบคลุมทั้งยังผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่บางทีอาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นขั้นแรก

2.รัฐบาลควรที่จะใช้ความพากเพียรอย่างยิ่งสุดและเร็วที่สุด สำหรับเพื่อการนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่ได้รับการอนุญาตโดยอย. โดยปรับระเบียบและระบบราชการที่ทำให้เกิดความช้า รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยวัคซีนและผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อประชาชนได้รับจังหวะและทางเลือกสำหรับเพื่อการเข้าถึงวัคซีนวัววิด-19 มากขึ้น

3.รัฐบาลควรจะบริหารจัดแจงกระจายวัคซีนวัววิด-19 ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีระบบ มีความแน่ชัดและโปร่งใส ให้ความสำคัญกับหลักการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางด้านการเมืองหรือผลตอบแทนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต้องติดต่อทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนวัววิด-19 โดยยิ่งไปกว่านั้นสถานะการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนวัววิด-19 อย่างเปิดเผยและรวดเร็ว

4.ประชาชนควรจะเข้ารับวัคซีนอย่างเร็วที่สุด ทั้งๆที่รัฐบาลหามาให้และวัคซีนทางเลือก โดยยังต้องให้ความสำคัญของมาตรการการปกป้องคุ้มครองโรคอย่างเช่น งดเว้นกิจกรรมที่มีการจับกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงแม้ได้รับวัคซีนวัววิด-19 ครบแล้ว เนื่องจากวัคซีนทุกชนิดคุ้มครองป้องกันการเกิดวัววิด-19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แม้กระนั้นคุ้มครองป้องกันลักษณะการเจ็บป่วยร้ายแรงและเสียชีวิตได้ดี

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ ทุกคนควรจะเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่คนป่วยและเพื่อนร่วมงาน ลดการระบาดข้างในสถานพยาบาล แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหมอสาขาอื่นๆพนักงานทางด้านการแพทย์ และประชาชนสำหรับเพื่อการสารภาพวัคซีนวัววิด-19
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

แพทย์อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรเวชที่ประเทศไทย

vaccine1