ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทพ-ปริมณฑล 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้านค้า ห้างสรรพสินค้าปิดเวลา 3 ทุ่ม ส่งผล 28 ไม่.ย.

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เว็บราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่กฎเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการจัดการราชการในสถานการณ์เร่งด่วน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำบัญชาปิดสถานที่ทำการก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้านค้า จับกลุ่มสังสรรค์ งานกินเลี้ยงคึกคัก รวมทั้งห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงนาม โดยพล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
สำหรับกฎเกณฑ์นี้ ส่งผลในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จ.ปัตตานี จังหวัดยะลา รวมทั้งจังหวัดสงขลา

สรุปกฎเกณฑ์ ดังนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง อย่างน้อย 30 วัน รวมทั้งห้ามโยกย้ายแรงงานชั่วครั้งชั่วคราว

2. การจำหน่ายอาหารรวมทั้งเครื่องดื่มในห้องอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ โรงแรม ร้านค้าสะดวกซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นเพียงแค่นั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดปฏิบัติงานได้ถึง 21.00 น. โดยงดให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. โรงแรม ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์สัมมนาหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตรงเวลาปกติ แต่ให้งดการจัดสัมมนา การสัมมนา รวมทั้งจัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดงานกิจกรรมจับกลุ่มที่มีบุคคลจำนวนรวมกันเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด เมื่อพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อน ผู้ว่าบางทีอาจปฏิบัติงานสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังกล่าวไว้ชั่วครั้งชั่วคราว

7. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ทำการปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนด้านความยั่งยืนและมั่นคง กระทรวงมหาดไทย องค์กรดูแลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวพัน ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน ในเส้นทางการติดต่อสื่อสารเข้าออกชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพ-ปริมณฑล

8. ให้ประชากรงดกิจกรรมทางด้านสังคมที่มีการจับกลุ่ม ในลักษณะการพบปะ งานจัดเลี้ยงคึกคักในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดรวมทั้งครัดเคร่ง เป็นระยะเวลา 30 วัน เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามวัฒนธรรม
คำบัญชานี้ส่งผลต้ังแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6