“ตรีนุช” เผยความเห็นชอบห้องประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาหารือและขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้างหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการเล่าเรียนพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการผลักดันการเล่าเรียนเอกชน (กช.) แล้วก็สำนักงานผลักดันการศึกษานอกระบบแล้วก็การเล่าเรียนตามอัธยาศัย (กศน.) ว่า ห้องประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เพราะสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดกรรมวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อจังหวะสำหรับในการศึกษาแล้วก็สิทธิของผู้เรียน ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน อาจารย์ แล้วก็พนักงาน เตรียมตัวในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน แล้วก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• ติดต่อสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับในการเลื่อนวันเปิดเทอม
• อาจารย์ อาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพินิจพิเคราะห์ตามบริบทแล้วก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (ศบค.) แล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แม้กระนั้น กระทรวงเรียนจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถเตรียมจัดการเรียนการสอนในต้นแบบปกติเป็นหลักเป็นต้นว่าเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.