โรงพยาบาลราชวิถียืนยันเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมและเว็บไซต์รพ. รวมไปถึงผู้ที่นัดฉีดเข็ม 2 ให้เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาที่นัดไว้

โรงหมอราชวิถี ออกประกาศให้คนที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ของโรงหมอราชวิถี และลงทะเบียนผ่านแพทย์พร้อม (ที่ทำรายการเสร็จ) รวมไปถึงคนที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่ 2 จะยังคงได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19
ทางโรงหมอขอให้ประชากรที่ได้รับการนัดหมายให้เข้ามารับบริการได้ตามวันและเวลา ที่ได้นัดแนะเอาไว้ โดยสถานที่ฉีดวัคซีน สามารถติดต่อพอดี จุดคัดกรอง ชั้น 1 ตึกสรรเสริญ (ฝั่งลิฟต์ใหม่ โรงพยาบาลราชวิถี)

ทั้งนี้โรงหมอแจ้งว่าขอให้ประชากรติดตามข่าวของโรงพยาบาลหากมีการเปลี่ยนแจ่มแจ้งข้อมูลให้รู้อีกครั้ง หรือหากอยากสำรวจโปรแกรมการนัดหมายและใบสุทธิการฉีดวัคซีนโควิด-19
ส่วนคนที่ได้รับการนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นที่เป็นระเบียบแล้ว ทางโรงหมอราชวิถีก็ได้มีข้อเสนอในการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการฉีดดังนี้

• นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
• กินน้ำมากๆก่อนมาฉีดวัคซีน
• หลบหลีกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ดังเช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• หากมีโรคประจำตัว หรือกินยาประจำตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งยากดภูมิคุ้มกันหรือยาที่มีผลทำให้เส้นโลหิตหดตัว ดังเช่นยารักษาโรคไมเกรน กลุ่ม ergotamine ควรปรึกษาหมอก่อนทำฉีด
• ข้างหลังได้รับวัคซีน หากมีลักษณะอาการผิดปกติ ดังเช่นแขนขาอ่อนกำลัง ชาครึ่งด้าน ปากเบี้ยว พูดไม่ชัดเจน ให้รีบแจ้งพยาบาล หรือหมอในทันที