พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจ โต้กระแสโซเชียล การันตี คำบัญชาแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการตำรวจ ระดับ “รอง ผู้กำกับการ-สว.” เสร็จสมบูรณ์ มีผลบังคับใช้ 7 เดือนธันวาคมนี้ ลั่นไม่มีเลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

เมื่อวันที่ 6 เดือนธันวาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้บังคับบัญชาตำรวจ) กล่าวถึง กรณีมีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์คว่าการแต่งตั้งข้าราชการ

ตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผู้กำกับการวาระประจำปี 2564 มีการวิ่งเต้นกันจึงทำให้การเผยแพร่คำบัญชาล่าช้า รวมถึงแชร์ข้อมูลว่าจะเลื่อนเผยแพร่คำบัญชาแต่งตั้ง และวันที่คำบัญชามีผลออกไปอีก ว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผู้กำกับการ-สว. วาระประจำปี 2564 เสร็จสมบูรณ์สมบูรณ์แล้ว ไม่มีเลื่อนออกไปแต่อย่างใด ดังที่มีการแชร์ข้อมูล โดยคำบัญชามีผลพร้อมกันทั่วทั้งประเทศในวันที่ 7 เดือนธันวาคมนี้ และไม่ได้มีต้นสายปลายเหตุล่าช้าจากการวิ่งเต้นแต่อย่างใด

ดังนี้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีหลักเกณฑ์กรอบระเบียบข้อบังคับไว้ชัดแจ้ง จะต้องปฏิบัติตามกฎที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น การแต่งตั้งระดับ รอง ผู้กำกับการ-สว. เป็นอำนาจของผู้บัญชาการ ที่ ผู้บังคับบัญชาตำรวจ มอบหมายให้ ผบช. เป็นคนลงนามในคำบัญชาแต่งตั้ง โดยมีคณะกรรมการช่วยพิจารณา ก่อนเสนอ ผบช. เซ็นชื่อคำบัญชาแต่งตั้งและมีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมายถัดไป