เช็กวันลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน ข้างหลังนายกรัฐมนตรีไฟเขียวให้จัดงานกิจกรรมได้ ภายใต้ข้อตกลง การป้องกันการรับเชื้อแบบครอบจักรวาล

วันนี้ ( 31 เดือนตุลาคม 64 )นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำนร กล่าวว่า พล.อำเภอ ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี แล้วก็ รมว.กลาโหม อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงได้เพื่อสงวนสืบสาน แล้วก็ส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่มีคุณค่า ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงในปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 พ.ย.

โดยการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงอาศัยหลักมาตรการไม่มีอันตรายสำหรับหน่วยงาน (COVID-Free Setting) แล้วก็การป้องกันการรับเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยมีแนวทางแล้วก็มาตรการรณรงค์สำหรับเพื่อการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดังต่อไปนี้

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวโยงร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็บังคับใช้อย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเว้นเล่นดอกไม้ไฟ ดอกไม้เพลิง พลุ รณรงค์ลอยกระทงปลอดสุรา เป็นต้น

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรอีกทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำ ตรวจดูความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งพลเมืองในช่วงประเพณีลอยกระทง

3.ขอความร่วมมือผู้จัดงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวโยงเพิ่มวิธีการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรควัววิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรม โดยการควบคุมเพื่อนร่วมงานไม่ให้คับแคบ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างทางด้านสังคมในทุกกิจกรรม

4.ทุกสถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงต้องมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดสมัครสมาชิกไทยชนะก่อนเข้าแล้วก็ออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ชำระล้างผิวสัมผัสอีกทั้งก่อนแล้วก็ข้างหลังการจัดงาน แล้วก็ชำระล้างห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมง หากข้างในงานมีการแสดงให้ชำระล้างก่อนแล้วก็ข้างหลังการแสดงทุกรอบ
สำหรับประเพณีลอยกระทงนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 เย็น เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเกิดเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ แล้วก็หากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นตอนต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย แล้วก็อยู่ในฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง แล้วก็เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วย

loy
ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานกำหนดชัดเจนว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าจารีตนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยบิดาขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีการจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระเทียน” แล้วก็มีหลักฐานจากแผ่นจารึกหลักที่ 1 เอ่ยถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังที่ได้กล่าวมาแล้วน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่แท้

นอกจากนั้นจารีตการลอยกระทง น่าจะเป็นคติของชนชาติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งต้องมีน้ำตามสายน้ำ เพื่อขอบคุณพระแม่คงคา หรือทวยเทพที่น้ำ ทั้งยังเป็นการแสดงความทำความเคารพขอโทษที่ได้ลงอาบ หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงน้ำไม่ว่าจะอย่างตั้งใจหรือไม่ก็ตาม รวมถึงเป็นการบูชาทวยเทพตลอดจนรอยรอยพระบาท พระเจดีย์จุฬามณี อื่นๆอีกมากมาย ตามคติความศรัทธา จริงๆการลอยกระทงมีเป้าประสงค์ 3 ประการ เป็น

1. เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชารอยรอยพระบาทแล้วก็บูชาทวยเทพตามคติความศรัทธา

2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้มิให้หายไปตามเวลา

3. เพื่อรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเพื่อการดำรงชีพ