ประชาชน 60% หนักใจจัดงานประเพณีลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ จำนวนมากไม่ท่องเที่ยวงาน-ประเพณีลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวพันป้องกันวัววิดเอาจริงเอาจัง อยากลอยวัววิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

ช่วงวันที่ 14 พฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของพสกนิกรทั้งประเทศ จำนวนทั้งนั้น 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยและก็มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงคราวแรกในช่วงที่ยังมีเหตุการณ์วัววิด-19 โดยการทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายนก่อนหน้านี้ พบว่า จำนวนมาก หรือปริมาณร้อยละ 60.04 กล่าวว่า หนักใจเรื่องวัววิด-19 กลัวกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาปริมาณร้อยละ 52.29 กล่าวว่า เป็นการรักษาวัฒนธรรมไทย ตกทอดจารีตอันดีเลิศ ปริมาณร้อยละ 50.00 กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยว ปริมาณร้อยละ 44.28 กล่าวว่า ทำให้บรรยากาศครื้นเครง บันเทิงใจ ได้ผ่อนคลายเพื่อลดการเกิดความเคร่งเคลียด และก็ปริมาณร้อยละ 31.43 กล่าวว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจะจัดงานได้ตามธรรมดา
เมื่อถามว่าภายหลังคลายล็อกและก็เปิดประเทศแล้ว พสกนิกรสนใจจะไปร่วมเทศกาลประเพณีลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือเปล่า พบว่า จำนวนมากหรือปริมาณร้อยละ 43.94 กล่าวว่า ไม่ไป รองลงมาปริมาณร้อยละ 30.68 กล่าวว่า ไม่มั่นใจ มีเพียงปริมาณร้อยละ 25.38 กล่าวว่า ไป 25.38 และก็เมื่อถามว่าถ้าหากได้ไปประเพณีลอยกระทง พสกนิกรจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าจำนวนมากหรือปริมาณร้อยละ 33.50 กล่าวว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาปริมาณร้อยละ 26.99 กล่าวว่า กระทงวัสดุธรรมชาติ ปริมาณร้อยละ 23.56 กล่าวว่า ทำกระทงเอง เป็นต้น เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันวัววิด-19 ในเทศกาลประเพณีลอยกระทงปีนี้ พบว่า จำนวนมากหรือปริมาณร้อยละ 40.86 กล่าวว่า ไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจ ปริมาณร้อยละ 30.71 กล่าวว่า ยังไม่มั่นใจ ปริมาณร้อยละ 23.57 กล่าวว่า ค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจ และก็ปริมาณร้อยละ 4.86 กล่าวว่า มั่นอกมั่นใจมาก

เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวพันสำหรับในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ พบว่า อันดับ 1 ปริมาณร้อยละ 86.82 กล่าวว่า มีมาตรการป้องกันวัววิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดคัดเลือกกรอง เว้นระยะห่าง อันดับ 2 ปริมาณร้อยละ 63.05 กล่าวว่า สถานที่จัดงานจำเป็นต้องเหมาะสม ระบายอากาศได้ดิบได้ดี ไม่แออัด อันดับ 3 ปริมาณร้อยละ 50.04 กล่าวว่า รักษาความปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากพลุ ดอกไม้เพลิง ไฟไหม้ ฯลฯ อันดับ 4 ปริมาณร้อยละ 47.89 กล่าวว่า เน้นย้ำรักษาวัฒนธรรมจารีตที่ดีเลิศ อันดับ 5 ปริมาณร้อยละ 41.52 กล่าวว่า สำรวจความแข็งแรงของเรือโป๊ะจ้าย ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามถึงการลอยกระทงในปีนี้ที่มีวัววิด-19 แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาอย่างไร พบว่า อันดับ 1 ปริมาณร้อยละ 68.04 กล่าวว่า เว้นการไปสถานที่แออัด อันดับ 2 ปริมาณร้อยละ 62.16 กล่าวว่า ระวังสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ อันดับ 3 ปริมาณร้อยละ 50.40 กล่าวว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด อันดับ 4 ปริมาณร้อยละ 44.52 กล่าวว่า ความสนุกลดน้อยลง อันดับ 5 ปริมาณร้อยละ 39.90 กล่าวว่า ประหยัดมากขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่พสกนิกรอยากลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า อันดับ 1 ปริมาณร้อยละ 87.84 กล่าวว่า วัววิด-19 อันดับ 2 ปริมาณร้อยละ 59.10 กล่าวว่า ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ อันดับ 3 ปริมาณร้อยละ 57.84 กล่าวว่า สิ่งของแพง น้ำมันแพง อันดับ 4 ปริมาณร้อยละ 55.41 กล่าวว่า ความแร้นแค้น และก็ อันดับ ปริมาณร้อยละ 54.41 กล่าวว่า 5 ปัญหาการเมือง