เตรียมความพร้อมผู้ประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 จัดแจงอย่างไร ได้ฉีดวันไหน ตรวจตราเหมาะนี่

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะชนิด รองผู้ประกาศสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมความพร้อมสำหรับในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว ช่วงวันที่ 7 เดือนมิถุนายน ก่อนหน้านี้ โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งเนื้อหามีดังนี้

sso

เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนยี่ห้อใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดทั้งปวง โดยแบ่งผู้ประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)หมายถึงผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า รวมทั้งจะถึงกำหนดฉีดเข็ม 2 ข้างใน 12-16 อาทิตย์ ก็จะเป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าอย่างเดิม

– ผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7 เดือนมิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 28 ก.ย. 2564

– ส่วนกลุ่มฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ช่วงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564หมายถึงผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อซิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ข้างใน 3-4 อาทิตย์ เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดทั้งปวงเหมือนกัน

– สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, อยุธยา, จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564
การนัดหมายฉีดวัคซีน

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดหมายให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้จัดแจงศูนย์ฉีดวัคซีนกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด รวมทั้งทั้ง 5 จังหวัดเป็นระเบียบแล้ว

หากมิได้รับ SMS จะต้องทำยังไง ?

หากผู้ประกันตนอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามที่ได้มีการกำหนดข้างต้น แต่ว่ามิได้รับ SMS นัดหมาย สามารถตรวจตราวันนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เหมาะหน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หากไม่พบข้อมูล ขอให้รีบแจ้งเจ้านาย หรือ HR บริษัท ด่วน หรือหากมีคำถาม ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
sso2

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

– นอนพักผ่อนให้พอเพียง

– งดเว้นการบริหารร่างกายหนัก

– ใส่เสื้อที่สะดวกในการฉีด ดังเช่น เสื้อแขนสั้น

– ตระเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ประจำตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน รวมทั้งมาให้ทันตามกำหนดนัดหมาย