แนวทางสำรวจสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” ทั้งนี้เงินทยอยเข้าบัญชีแล้ว แม้ไม่เจอข้อมูลจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินแผนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แล้วก็ป้องกันการเสี่ยงด้านราคาไม่ให้เผชิญกับปัญหาขาดทุน ลดภาระหน้าที่ค่าใช้สอยสำหรับการแก้ปัญหาราคาผลิตผลถดถอยจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “วัววิด-19” แล้วก็น้ำท่วม ในขณะที่กลไกตลาดยังคงทำงานปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ดังเช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมจังหวัดปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ระหว่างที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 จ่ายเงินวันที่ 9 พ.ย. 2564
งวดที่ 2 จ่ายเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรควรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วก็จำเป็นต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอนที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ชดเชย

สำหรับแนวทางการสำรวจสิทธิ์แผนการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวสามัญชน พร้อมกดค้นหา
3. แม้คนที่สมัครสมาชิกเสร็จ แล้วก็ได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผลลัพธ์ “โอนเงินเป็นระเบียบแล้ว” แม้ไม่เจอข้อมูลการขึ้นทะเบียน จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ