นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ เปิดเผย ความเห็นชอบ มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -อยู่ในข่ายให้ความคิดเห็นด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ดำเนินงานสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เอ่ยถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความคิดเห็นหลักการทำงานของรัฐบาลตอนเหตุการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆทั้งมีการกระทำโปรโมทประชาสัมพันธ์ขายของ (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้ออกคำสั่งให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ เสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสัมพันธ์เพื่อตรึกตรองความคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวถึงแล้ว ซึ่งถือว่าไม่เป็นกิจของสงฆ์
นายอนุชา กล่าวว่า ปัจจุบัน ที่ประชุมมหาเถรสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 ม.ย. 2564 ลงความเห็นมีความเห็นว่า พฤติกรรมดังที่กล่าวถึงแล้วของพระมหาสมปองอยู่ในข่ายการลงความเห็นด้านการเมือง รวมทั้งเป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมอบหมายให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวโยงดำเนินงานถัดไป
นายอนุชา กล่าวว่า ตนกำชับให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศ.) รีบดำเนินงานตามความเห็นชอบมหาเถรสัมพันธ์ (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมทั้งหัวหน้าคณะสงฆ์ดูแลสงฆ์ที่เกี่ยวโยง พร้อมตรวจตราพฤติกรรมของสงฆ์ที่มีการทำที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ เพื่อไม่ให้กำเนิดความเสื่อมเสียวงการสงฆ์รวมทั้งศาสนาพุทธ.