ด่วน ผู้บังคับบัญชาตร. ลงชื่อคำสั่งตั้ง ตร. ระดับ รองผบก.-ผกก. ย้ายราบเดิม ทั่วประเทศแล้ว วาระรายปี 2564 จัดเตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สท.

วันที่ 16 พ.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตร. ลงชื่อคำสั่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. แล้วก็ ผกก. วาระรายปี 2564

โดย ที่ทำการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบเสร็จ จะส่งคำสั่งดังที่กล่าวมาแล้วไปยัง กองสั่งการสารนิเทศ (สท.) เพื่อทาง สท. นำคำสั่งดังที่กล่าวมาแล้วไปลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบถัดไป

ทั้งนี้ ที่ทำการกองสารนิเทศ ได้เตรียมตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ หากว่าทาง สกพ. ส่งคำสั่งตั้งดังที่กล่าวมาแล้วมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบในทันที แต่ สามารถสำรวจรายชื่อการตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจวาระรายปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/news