ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม โรงหมอวิภาวดี ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงการสั่งซื้อวัคซีนวัววิด-19 ว่า เรียน ท่านดาราความพอใจในการรับวัคซีน Moderna กับโรงหมอวิภาวดี ดังที่โรงหมอวิภาวดี ได้ให้ความสำคัญกับการนำเข้าวัคซีนช่องทาง โดยหวังให้พลเมืองสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนช่องทาง (Moderna) กับโรงหมอวิภาวดี นั้น

โดยที่การดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ณ เหตุการณ์ตอนนี้ ทำให้โรงหมอวิภาวดีให้คำตอบที่แจ่มแจ้งแก่ทุกคนไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในระยะเวลาใด ซึ่งโรงหมอนับว่าอาจกำเนิดการเสี่ยงแก่ท่าน และเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อผู้รับบริการทุกคนที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดยาอย่างเร็วที่สุด โรงหมอวิภาวดีก็เลยไตร่ตรองตกลงใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าว โรงหมอวิภาวดีก็เลยต้องการขอโทษทุกคนมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ท่านได้โปรดกรุณาเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ใจและบริสุทธิ์ใจของโรงหมอที่มีต่อทุกคน ทั้งนี้ ถ้าเกิดโรงหมอวิภาวดีได้รับความเด่นชัดในการที่จะทำให้คุณได้เข้าถึงวัคซีนช่องทาง โรงหมอจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อซักถามความอยากได้ถัดไป ขอขอบคุณมาก โรงหมอวิภาวดี

ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการโพสต์ใจความดังกล่าวออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนมากมีความคิดเห็นว่า น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจาก โรงพยาบาลโดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบีบและกดดัน ขวางกั้นการนำเข้าวัคซีน กระทั่งไม่อาจจะจัดซื้อได้ …