ช่วงวันที่ 26 เดือนกันยายน นายสุพจน์ รอดเรือง ณ จังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯจังหวัดปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.และก็ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ ระบุว่า

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ต่อเนื่องบริเวณเมืองไทยตอนบน และก็กรมอุตุนิยมวิทยาเดาว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 เดือนกันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพิงผ่านภาคกลางตอนล่าง ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง และก็ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรามากยิ่งขึ้น

โดยเดาปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ราว 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดแจงน้ำ และตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังคงจําเป็นจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะเบาๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนี้ราว 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 เดือนกันยายน 2564

ปภ.จังหวัดปทุมธานี พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการตระเตรียม ความพร้อมเพรียงรับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ขอให้ท่านดําเนินการ ดังต่อไปนี้

1.) โฆษณาแจ้งเตือนพลเมืองในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณขอบแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทร้านค้า ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ยกตัวอย่างเช่น การก่อสร้างเขื่อนป้องกันฝั่ง แพร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมอีกทั้งพลเมืองที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ขอบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงเหตุการณ์น้ำปัจจุบันนี้ และก็ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการแคว้นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารตลอด 1 วัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และก็มีฝนตกสะสม พร้อมทั้งประสานการกระทำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวเนื่องในพื้นที่เตรียมพร้อม กําลังพล วัสดุ เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องจักร และก็ยานพาหนะ ให้พร้อมทำงาน อํานวยความสะดวก และก็ให้ความช่วยเหลือพลเมือง ตลอด 1 วัน

3.) ถ้าเกิดเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานเหตุการณ์ และก็การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กองอํานวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์กรดูแลส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และก็ถือปฏิบัติ

water