3_1

เริ่มเปิดสมัครสอบ GAT/PAT แล้วก็วิชาสามัญ TCAS65 สอบจริงเดือน มี.ค. 65 พบดราม่า คนถามติดวัววิด-19 ทำอย่างไร แต่ได้คำตอบเชื้อเชิญอึ้ง จะไม่แคร์อนาคตของชาติเลยเหรอ

ความก้าวหน้า TCAS65 สำหรับเพื่อการสอบ GAT/PAT แล้วก็วิชาสามัญ เปิดให้สมัครสอบแล้วตั้งแต่ 21 ม.ค. – 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดวันสอบ GAT/PAT วันที่ 12-15 เดือนมีนาคม 2565 แล้วก็สอบวิชาสามัญ 19-20 เดือนมีนาคม 2565

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์วัววิด-19 พื้นฐาน เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 ทาง TCAS ได้ออกมาตรป้องกันวัววิด-19 สำหรับสนามสอบ ดังนี้

1. จัดแจงห้องสอบพิเศษ 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นยิ่งกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการอยู่ในข่ายต้องสงสัย โดยจัดแจงห้องสอบที่มีภาวะเปิดเตียนโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี แล้วก็จัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันไม่น้อยว่า 1.5 เมตร แล้วก็ห้องที่ 2 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป หรือได้รับบาดเจ็บ ถ้าหากระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีอาการเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วย เมื่อวัดอุณหภูมิแล้วสูงเกินกำหนด ให้ดำเนินงานแยกสอบผู้เข้าสอบรายดังที่กล่าวมาแล้วในห้องพิเศษห้องที่ 1 แล้วก็สนามสอบเตรียมหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมอีกให้ทุกคนที่สอบในห้องพิเศษ 1 สำหรับผู้อยู่ในข่ายสงสัย

2. จัดแจงจุดคัดเลือกกรอง (วัดอุณหภูมิแล้วก็ดูอาการ) แล้วก็ตรวจการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคน

3. จัดแจงจุดล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบในวันสอบ

4. จัดแจงพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างทางด้านสังคม ได้แก่จุดพักรอ จุดทานอาหาร แล้วก็ชี้แนะให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น แล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ ในตอนที่อยู่ในสนามสอบ

5. ให้คณะกรรมการดำเนินการระดับสนามสอบแล้วก็ผู้ปฏิบัติการในสนามสอบทุกคน จำต้องได้รับวัคซีนวัววิด อย่างต่ำ 2 เข็ม แล้วก็ทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดวัววิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันเริ่มสอบ แล้วก็คัดเลือกกรองเฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่ำในการร่วมดำเนินงานในสนามสอบ

6. ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคฯ (เพิ่มเติมอีก) ที่กำหนดโดย ศบค. แล้วก็หน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่

1_1

เริ่มเปิดสมัครสอบ GAT/PAT แล้วก็วิชาสามัญ TCAS65 สอบจริงเดือน มี.ค. 65 พบดราม่า คนถามติดวัววิด-19 ทำอย่างไร แต่ได้คำตอบเชื้อเชิญอึ้ง จะไม่แคร์อนาคตของชาติเลยเหรอ

สอบ GAT PAT

ความก้าวหน้า TCAS65 สำหรับเพื่อการสอบ GAT/PAT แล้วก็วิชาสามัญ เปิดให้สมัครสอบแล้วตั้งแต่ 21 ม.ค. – 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดวันสอบ GAT/PAT วันที่ 12-15 เดือนมีนาคม 2565 แล้วก็สอบวิชาสามัญ 19-20 เดือนมีนาคม 2565

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์วัววิด-19 พื้นฐาน เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 ทาง TCAS ได้ออกมาตรป้องกันวัววิด-19 สำหรับสนามสอบ ดังนี้

1. จัดแจงห้องสอบพิเศษ 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นยิ่งกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการอยู่ในข่ายต้องสงสัย โดยจัดแจงห้องสอบที่มีภาวะเปิดเตียนโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี แล้วก็จัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันไม่น้อยว่า 1.5 เมตร แล้วก็ห้องที่ 2 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไป หรือได้รับบาดเจ็บ ถ้าหากระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีอาการเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วย เมื่อวัดอุณหภูมิแล้วสูงเกินกำหนด ให้ดำเนินงานแยกสอบผู้เข้าสอบรายดังที่กล่าวมาแล้วในห้องพิเศษห้องที่ 1 แล้วก็สนามสอบเตรียมหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมอีกให้ทุกคนที่สอบในห้องพิเศษ 1 สำหรับผู้อยู่ในข่ายสงสัย

2. จัดแจงจุดคัดเลือกกรอง (วัดอุณหภูมิแล้วก็ดูอาการ) แล้วก็ตรวจการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคน

3. จัดแจงจุดล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบในวันสอบ

4. จัดแจงพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างทางด้านสังคม ได้แก่จุดพักรอ จุดทานอาหาร แล้วก็ชี้แนะให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น แล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ ในตอนที่อยู่ในสนามสอบ

5. ให้คณะกรรมการดำเนินการระดับสนามสอบแล้วก็ผู้ปฏิบัติการในสนามสอบทุกคน จำต้องได้รับวัคซีนวัววิด อย่างต่ำ 2 เข็ม แล้วก็ทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดวัววิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันเริ่มสอบ แล้วก็คัดเลือกกรองเฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่ำในการร่วมดำเนินงานในสนามสอบ

6. ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคฯ (เพิ่มเติมอีก) ที่กำหนดโดย ศบค. แล้วก็หน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่

สอบ GAT PAT

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อป้องกันวัววิด-19

– ชี้แนะให้ใส่หน้ากากสองชั้นทุกคน โดยยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบสองเข็ม

– ไม่ชี้แนะให้ผู้ดูแลหรือผู้ติดตามเข้ามาในสนามสอบ

– ผู้เข้าสอบควรจะเตรียมอาหารตอนกลางวันมารับประทานเอง หรือซื้อของกินแบบกล่องที่สนามสอบขาย แล้วก็ทานอาหารในกลางแจ้งห่างจากผู้อื่นที่สนามสอบจัดไว้ให้

– ไม่พูดคุยกันระหว่างทานอาหาร

อย่างไรก็ดี ล่าสุด (20 ม.ค.) ผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่ง ออกมาเผยแชตที่ซักถามเพจ Mytcas.com เพจอย่างเป็นทางการของ TCAS ถึงปัญหาว่า ถ้าหากติดวัววิดก่อนวันสอบ แล้วก็หายไม่ทันวันสอบ จะต้องทำอย่างไร

ปรากฏว่า แอดไม่นเพจ Mytcas.com ให้คำตอบว่า “สอบปีหน้า หรือไม่ก็เลือกสาขาที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คะแนนสอบ”

2

ดังนี้ข้างหลังคำตอบดังที่กล่าวมาแล้วถูกเผยแพร่ออกไป ตามมาซึ่งเสียงวิภาควิจารณ์มากไม่น้อยเลยทีเดียวไปถึง TCAS คิดว่าไม่มีการออกมาตรการรองรับที่เหมาะสมพอเพียงในตอนวัววิด-19 แล้วก็เป็นการผลักภาระให้ผู้เข้าสอบแทนหรือไม่