ครม.รับทราบ เคลื่อนนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งฐานราก-ปรับปรุงระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รัฐมนตรีนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่บังกะโลโซฟิเทล กระบี่ โภคินธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำนร แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.เดินทาง) ที่ จ.กระบี่ ว่า ครม.รับทราบการลงพื้นที่ดูงานของ ครม.ในพื้นที่กรุ๊ปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังเช่นว่า กระบี่ จังหวัดตรัง พังงา ภูเก็ต จังหวัดระนอง และก็สตูล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและก็แผนการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและก็ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการแข่งขันของไทย ดังเช่นว่า แผนการปรับปรุงท่าอากาศยานจังหวัดระนอง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ แผนการปรับปรุงปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต และก็แผนการนำสายติดต่อสื่อสารลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว และก็ก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบคายริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านแผนการปรับปรุงธุรกิจบริการดินและก็ปุ๋ยเพื่อชุมชน แผนการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ แผนการเพิ่มมูลค่าและก็ปรับปรุงสินค้าเพื่อสุขภาพและก็ความสวยสดงดงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก โดยปรับปรุงกรุ๊ปโอท็อป และก็วิสาหกิจชุมชน และก็แผนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและก็ปาล์มน้ำมัน โดยปรับปรุงระบบที่ดินสำหรับเพื่อเลี้ยงชีพและก็ลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน สำหรับในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.ป.ภ. 4-01 แก้ไขที่ดินและก็ที่อยู่อาศัย รวมถึงแผนการบ้านมั่นคง และการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองป้องกันและก็การดูแลรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 พร้อมกันกับการดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพคนไทยทุกตอนวัย จัดทำแผนการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้ทุพพลภาพและก็ไม่ค่อยได้รับโอกาศ และก็จัดแจงเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่ความเป็นยอดเยี่ยม ส่งเสริมบริหารจัดแจงน้ำทั้งยังระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยแผนการการจ้างก่อสร้างขุดลอกและก็ทะนุบำรุงชายฝั่งทะเลและก็รอบๆร่องน้ำกันจังหวัดตรัง
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดากล่าวว่า รัฐบาลดำเนินการตามที่มีความสำคัญในการรบชาติด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับในการแข่งขันและก็ที่มีความสำคัญในการรบชาติ 1.ด้านการพัฒนาและก็เสริมสร้างสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง และก็ส่วนราชการ นอกจากนี้ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งยังโครงข่ายคมนาคมทางถนน การบริหารจัดแจงภัยอันตราย ติดตามหลักสำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปรับปรุงส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบและก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และก็ปศุสัตว์ ที่มีสมรรถนะในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยือนชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันและส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และก็ 3.การเสริมสร้างและก็ปรับปรุงสมรรถนะเงินลงทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยืนนาน ติดตามแผนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยพอเพียง การดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบและก็การศึกษาเล่าเรียนตามความสะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวนำผลสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การกระทำต่อไป