ที่ประชุมทนายในพระบรมราชูปถัมภ์แต่งให้ “ขวัญ อุษามณี” ดาราชื่อดัง เป็นที่ปรึกษานายกที่ประชุมทนาย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของที่ประชุมทนาย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม2564 ดาราสาว “ขวัญ อุษามณี” ได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาเอ็งรม kwanusa9 โดยระบุว่า จากที่ที่ประชุมทนายในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกที่ประชุมทนาย ได้มีคำสั่งแต่งให้ นางสาวอุษามณี พูลเกิด เป็นที่ปรึกษานายกที่ประชุมทนาย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของที่ประชุมทนาย

ดังนี้ ทางที่ประชุมทนายโดยคณะกรรมการของที่ประชุมทนายเห็นด้วยให้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเครื่องแบบการปฎิบัติหน้าที่และเครื่องแบบธรรมดาขาว สำหรับใช้ในงานพิธี งานมงคลและในวาระวันสำคัญต่างๆตามความเหมาะสม ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยเครื่องแบบดังกล่าวข้างต้นใช้สำหรับเฉพาะประธานของที่ประชุมทนาย ข้าราชการ ตลอดจน ผู้ที่นายกที่ประชุมทนายมีคำสั่งแต่งเป็นที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการของที่ประชุมทนาย ฯลฯ ก็เลยเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้

kwan1