ขาโซเชียลหัวร้อนไปตามๆกันเมื่อดึกดื่นวันที่ 4 ต.ค. 64 แอป Facebook, Instagram, WhatsApp ล่มทั่วโลก โดยคาดว่าคือปัญหาทางเทคนิค

ตอนดึก 4 ต.ค. 64 Facebook, Instagram, WhatsApp ล่มทั่วโลก
อัปเดต : (5 ต.ค. 6:00 น.) หลังผ่านไปราวๆ6-7 ชั่วโมง แอป Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp เริ่มกลับมาใช้งานได้แล้ว แต่ ยังมีปัญหาช้าในบางครั้งอยู่

Screenshot 2021-10-05 115415

Mark Zuckerberg ประกาศ (5 ต.ค. 6:00 น.) ว่าแอป Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp กลับมาออนไลน์ได้แล้ว และก็ขออภัยผู้ใช้กับเรื่องครั้งนี้

Screenshot 2021-10-05 115432

Brian Krebs จาก Cybercrime ระบุว่าปัญหานี้มีต้นเหตุที่เกิดจาก DNS ของ Facebook มีปัญหา
เรื่องแอปในเครือ Facebook ล่มครั้งนี้ก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อผู้ทำธุรกิจใน Facebook และก็เป็นอีกหนึ่งการล่มครั้งใหญ่เนื่องจากว่ากินเวลาไปเป็นเวลายาวนานกว่า 7 ชั่วโมงอย่างยิ่งจริงๆ

ปัญหาที่เกิดขึ้น
ปัญหา Facebook, IG, WhatsApp ล่มนั้นเกิดขึ้นทั้งยังแอป และก็บนเว็บไซต์ ไม่อาจจะเข้าใช้งานได้ โดยแอปจะไม่โหลดข้อมูล ข้างหน้าเว็บไซต์จะไม่มีอะไรขึ้นเลย ขึ้นคำว่า : “หาเซอร์เวอร์ไม่เจอ”, “Sorry, something went wrong,” “5xx Server Error,” หรืออื่นๆ

face face1

face2

face3
คาดว่าปัญหานี้มีต้นเหตุที่เกิดจากปัญหาด้านเคล็ดลับของ Facebook, Instagram, WhatsApp เอง มิได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้แต่เช่นไร รอคอยให้ทางผู้ให้บริการแอป ปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป